Neurospine Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
Deformity
The Role of Spinal Cord Compression in Predicting Intraoperative Neurophysiological Monitoring Events in Patients With Kyphotic Deformity: A Magnetic Resonance Imaging-Based Study
Zhen Jin, Jie Li, Hui Xu, Zongshan Hu, Yanjie Xu, Ziyang Tang, Yong Qiu, Zhen Liu, Zezhang Zhu
Neurospine. 2024;21(2):701-711.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Oncology
A Nomogram for Predicting Overall Survival of Patients With Primary Spinal Cord Glioblastoma
Yao Wang, Qingchun Mu, Minfeng Sheng, Yanming Chen, Fengzeng Jian, Rujun Li
Neurospine. 2024;21(2):676-689.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Trauma
Inhibition of Ferroptosis by Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in Acute Spinal Cord Injury: Role of Nrf2/GCH1/BH4 Axis
Yixin Chen, Bingfa Li, Jing Quan, Zhe Li, Yan Li, Yinbo Tang
Neurospine. 2024;21(2):642-655.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Cervical spine
Clinical and Radiological Outcomes in C2 Recapping Laminoplasty for the Pathologies in the Upper Cervical Spine  
Dong Hun Kim, Jae Taek Hong, Jung Woo Hur, Il Sup Kim, Ho Jin Lee, Jong Beom Lee
Neurospine. 2024;21(2):565-574.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Basic science/Biomechanics
Role of Preoperative Albumin Quotient in Surgical Planning for Posttraumatic Syringomyelia: A Comparative Cohort Study
Pingchuan Xia, Houyuan Lv, Chenghua Yuan, Wanru Duan, Jiachen Wang, Jian Guan, Yueqi Du, Can Zhang, Zhenlei Liu, Kai Wang, Zuowei Wang, Xingwen Wang, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
Neurospine. 2024;21(1):212-222.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Oncology
Does H3K27M Mutation Impact Survival Outcome of High-Grade Spinal Cord Astrocytoma?
Fan Zhang, Lei Cheng, Ze Ding, Shengxi Wang, Xingang Zhao, Zijun Zhao, Cong Liang, Kun Wu, Dongao Zhang, Yinqian Wang, Tao Fan
Neurospine. 2023;20(4):1480-1489.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Basic science/Biomechanics
Mesenchymal Stem Cells Combined With Electroacupuncture Treatment Regulate the Subpopulation of Macrophages and Astrocytes to Facilitate Axonal Regeneration in Transected Spinal Cord
Rongyi Zhang, Junhua Wang, Qingwen Deng, Xingru Xiao, Xiang Zeng, Biqin Lai, Ge Li, Yuanhuan Ma, Jingwen Ruan, Inbo Han, Yuan-Shan Zeng, Ying Ding
Neurospine. 2023;20(4):1358-1379.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Spinal cord
Electroacupuncture-Modulated MiR-106b-5p Expression Enhances Autophagy by Targeting Beclin-1 to Promote Motor Function Recovery After Spinal Cord Injury in Rats
Shuhui Guo, Jianmin Chen, Ye Yang, Xiaolu Li, Yun Tang, Yuchang Gui, Jianquan Chen, jianwen Xu
Neurospine. 2023;20(3):1011-1027.   Published online August 7, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Surgical Outcomes of Symptomatic Intramedullary Spinal Cord Cavernous Malformations: Analysis of Consecutive Cases in a Single Center
Zheng Cai, Xinjie Hong, Wei Dai, Zhengwei Zhang, Qiang Liang, Xuehua Ding, Wei Sun
Neurospine. 2023;20(3):810-821.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Oncology
Clinical Characteristics and Long-term Outcomes of Spinal Pilocytic Astrocytomas: A Multicenter Retrospective Study by the Neurospinal Society of Japan
Jun Muto, Hidetoshi Murata, Seiji Shigekawa, Takafumi Mitsuhara, Daisuke Umebayashi, Ryo Kanematsu, Masahiro Joko, Tatsushi Inoue, Tomoo Inoue, Toshiki Endo, Yuichi Hirose, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(3):774-782.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
The Impact of Adjuvant Radiotherapy on Clinical Performance Status in Patients With Grade II Spinal Cord Astrocytoma – A Nationwide Analysis by the Neurospinal Society of Japan
Ryo Kanematsu, Masaki Mizuno, Tomoo Inoue, Toshiyuki Takahashi, Toshiki Endo, Seiji Shigekawa, Jun Muto, Daisuke Umebayashi, Takafumi Mitsuhara, Kazutoshi Hida, Junya Hanakita, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(3):766-773.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparison of the Recurrence and Surgical Outcome of Spinal Hemangioblastoma in Sporadic and Von Hippel-Lindau Diseases: A Subanalysis of a Nationwide Study by the Neurospinal Society of Japan
Yasuhiro Takeshima, Hirokazu Takami, Toshiki Endo, Masaki Mizuno, Kazutoshi Hida, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(3):756-765.   Published online June 20, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Spinal cord
Spinal Cord Subependymoma: A Subanalysis of the Neurospinal Society of Japan’s Multicenter Study of Intramedullary Spinal Cord Tumors
Takashi Yagi, Masaki Mizuno, Hiroto Kageyama, Kotaro Tatebayashi, Toshiki Endo, Yasuhiro Takeshima, Motoyuki Iwasaki, Ryu Kurokawa, Keisuke Takai, Misao Nishikawa, Kazutoshi Hida, for the Neurospinal Society of Japan Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors
Neurospine. 2023;20(3):735-746.   Published online June 20, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Oncology
Detection of Glioma-Related Hotspot Mutations Through Sequencing of Cerebrospinal Fluid (CSF)-Derived Circulating Tumor DNA: A Pilot Study on CSF-Based Liquid Biopsy for Primary Spinal Cord Astrocytoma
Lei Cheng, Wanru Duan, Jian Guan, Kai Wang, Zhenlei Liu, Xingwen Wang, Zuowei Wang, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
Neurospine. 2023;20(2):701-708.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Outcomes of Intramedullary Spinal Cord Tumor Surgery in Older Versus Younger Adults: A Multicenter Subanalysis Study by the Neurospinal Society of Japan
Hiroto Kageyama, Kotaro Tatebayashi, Shinichi Yoshimura, Toshiki Endo, Kazutoshi Hida, Masaki Mizuno, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(2):678-691.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material


Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Zoom in Close layer