Neurospine Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
Degenerative
Prediction of Screw Loosening After Dynamic Pedicle Screw Fixation With Lumbar Polyetheretherketone Rods Using Magnetic Resonance Imaging-Based Vertebral Bone Quality Score
Guozheng Jiang, Luchun Xu, Yukun Ma, Jianbin Guan, Yongdong Yang, Wenqing Zhong, Wenhao Li, Shibo Zhou, JiaWei Song, Ningning Feng, Ziye Qiu, Zeyu Li, YiShu Zhou, Letian Meng, Yi Qu, Xing Yu
Neurospine. 2024;21(2):712-720.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
The Quantitative Evaluation of Automatic Segmentation in Lumbar Magnetic Resonance Images
Yao-Wen Liang, Yu-Ting Fang, Ting-Chun Lin, Cheng-Ru Yang, Chih-Chang Chang, Hsuan-Kan Chang, Chin-Chu Ko, Tsung-Hsi Tu, Li-Yu Fay, Jau-Ching Wu, Wen-Cheng Huang, Hsiang-Wei Hu, You-Yin Chen, Chao-Hung Kuo
Neurospine. 2024;21(2):665-675.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Analyzing Large Language Models’ Responses to Common Lumbar Spine Fusion Surgery Questions: A Comparison Between ChatGPT and Bard
Siegmund Philipp Lang, Ezra Tilahun Yoseph, Aneysis D. Gonzalez-Suarez, Robert Kim, Parastou Fatemi, Katherine Wagner, Nicolai Maldaner, Martin N. Stienen, Corinna Clio Zygourakis
Neurospine. 2024;21(2):633-641.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Degenerative
Predictors of Persistent Postoperative Numbness Following Lumbar Fusion in Patients Older Than 75 Years: A Minimum 2-Year Follow-up
Takeru Tsujimoto, Masahiro Kanayama, Shotaro Fukada, Fumihiro Oha, Yukitoshi Shimamura, Yuichi Hasegawa, Tomoyuki Hashimoto, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yoshiki Takeoka, Kunihiko Miyazaki, Norimasa Iwasaki
Neurospine. 2024;21(2):596-605.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Finite Element Analysis of Stress Distribution and Range of Motion in Discogenic Back Pain
Pyung-Goo Cho, Seon-Jin Yoon, Dong Ah Shin, Min Cheol Chang
Neurospine. 2024;21(2):536-543.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Minimally invasive surgery
Prognostic Value in Preoperative Veterans RAND-12 Mental Component Score on Clinical Outcomes for Patients Undergoing Minimally Invasive Lateral Lumbar Interbody Fusion
Ishan Khosla, Fatima N. Anwar, Andrea M. Roca, Srinath S. Medakkar, Alexandra C. Loya, Keith R. MacGregor, Omolabake O. Oyetayo, Eileen Zheng, Aayush Kaul, Jacob C. Wolf, Vincent P. Federico, Gregory D. Lopez, Arash J. Sayari, Kern Singh
Neurospine. 2024;21(1):361-371.   Published online January 29, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Is Direct Decompression Necessary for Lateral Lumbar Interbody Fusion (LLIF)? A Randomized Controlled Trial Comparing Direct and Indirect Decompression With LLIF in Selected Patients
Worawat Limthongkul, Chayapong Thanapura, Khanathip Jitpakdee, Pakawas Praisarnti, Vit Kotheeranurak, Wicharn Yingsakmongkol, Teerachat Tanasansomboon, Weerasak Singhatanadgige
Neurospine. 2024;21(1):342-351.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Degenerative
Exploring lncRNA Expression Patterns in Patients With Hypertrophied Ligamentum Flavum
Junling Chen, Guibin Zhong, Manle Qiu, Wei Ke, Jingsong Xue, Jianwei Chen
Neurospine. 2024;21(1):330-341.   Published online January 29, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes Between Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy and Microdiscectomy: A Follow-up Exceeding 5 Years
Xinyu Yang, Shijun Zhang, Junxiao Su, Sai Guo, Yakubu Ibrahim, Kai Zhang, Yonghao Tian, Lianlei Wang, Suomao Yuan, Xinyu Liu
Neurospine. 2024;21(1):303-313.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Biomechanical Evaluation of 2 Endoscopic Spine Surgery Methods for Treating Lumbar Disc Herniation: A Finite Element Study
Yang Zou, Shuo Ji, Hui Wen Yang, Tao Ma, Yue Kun Fang, Zhi Cheng Wang, Miao Miao Liu, Ping Hui Zhou, Zheng Qi Bao, Chang Chun Zhang, Yu Chen Ye
Neurospine. 2024;21(1):273-285.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparing Outcomes of Banana-Shaped and Straight Cages in Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Lumbar Degenerative Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis
Guang-Xun Lin, Li-Ru He, Jin-Niang Nan, Wen-Bin Xu, Keyi Xiao, Zhiqiang Que, Shang-Wun Jhang, Chien-Min Chen, Ming-Tao Zhu, Gang Rui
Neurospine. 2024;21(1):261-272.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
A Retrospective Study of the Effect of Spinopelvic Parameters on Fatty Infiltration in Paraspinal Muscles in Patients With Lumbar Spondylolisthesis
Jia-Chen Yang, Jia-Yu Chen, Yin Ding, Yong-Jie Yin, Zhi-Ping Huang, Xiu-Hua Wu, Zu-Cheng Huang, Yi-Kai Li, Qing-An Zhu
Neurospine. 2024;21(1):223-230.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Use of ChatGPT for Determining Clinical and Surgical Treatment of Lumbar Disc Herniation With Radiculopathy: A North American Spine Society Guideline Comparison
Mateo Restrepo Mejia, Juan Sebastian Arroyave, Michael Saturno, Laura Chelsea Mazudie Ndjonko, Bashar Zaidat, Rami Rajjoub, Wasil Ahmed, Ivan Zapolsky, Samuel K. Cho
Neurospine. 2024;21(1):149-158.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Minimally invasive surgery
A Modified Laminotomy for Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy: Technical Report and Preliminary Results  
Zhiyun Feng, Yuxu Wu, Honghao Wu, Tae Gyong Jon, Ying Yuan, Zhong Chen, Yue Wang
Neurospine. 2023;20(4):1513-1523.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
An Expanded Surgical Corridor of Oblique Lateral Interbody Fusion at L4–5: A Magnetic Resonance Imaging Study
Worawat Limthongkul, Pakawas Praisarnti, Teerachat Tanasansomboon, Natavut Prasertkul, Vit Kotheeranurak, Wicharn Yingsakmongkol, Weerasak Singhatanadgige
Neurospine. 2023;20(4):1450-1456.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    


Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Zoom in Close layer