Perioperative Clinical Features and Long-term Prognosis After Oblique Lateral Interbody Fusion (OLIF), OLIF With Anterolateral Screw Fixation, or OLIF With Percutaneous Pedicle Fixation: A Comprehensive Treatment Strategy for Patients With Lumbar Degenerative Disease
Xiangyu Zhang, Yutian Wang, Weikang Zhang, Shaocheng Liu, Zhenlei Liu, Kai Wang, Hao Wu
Neurospine. 2023;20(2):536-549.   Published online 2023 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2244954.477
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk Factors of Cage Subsidence Following Oblique Lumbar Interbody Fusion: A Meta-analysis and Systematic Review
Shufeng Shen, Xinmao You, Yingqing Ren, Senqi Ye
World Neurosurgery.2024; 183: 180.     CrossRef
Screening patients requiring secondary lumbar surgery for degenerative lumbar spine diseases: a nationwide sample cohort study
Hangeul Park, Juhee Lee, Yunhee Choi, Jun-Hoe Kim, Sum Kim, Young-Rak Kim, Chang-Hyun Lee, Sung Bae Park, Kyoung-Tae Kim, John M. Rhee, Chi Heon Kim
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Comparison of Lumbar Interbody Fusion with 3D-Printed Porous Titanium Cage Versus Polyetheretherketone Cage in Treating Lumbar Degenerative Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis
Yuchen Duan, Dagang Feng, Tong Li, Yiran Wang, Leiming Jiang, Yong Huang
World Neurosurgery.2024; 183: 144.     CrossRef
Development and Current Status of Anterior Lumbar Interbody Fusion Surgical Techniques
昊天 吴
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(01): 1715.     CrossRef
Commentary on “Perioperative Clinical Features and Long-term Prognosis After Oblique Lateral Interbody Fusion (OLIF), OLIF With Anterolateral Screw Fixation, or OLIF With Percutaneous Pedicle Fixation: A Comprehensive Treatment Strategy for Patients With
Chang Il Ju
Neurospine.2023; 20(2): 550.     CrossRef
Clinical, Radiographic and Fusion Comparison of Oblique Lumbar Interbody Fusion (OLIF) stand-alone and OLIF with posterior pedicle screw fixation in patients with degenerative spondylolisthesis
Wenhao Zhao, Chuanli Zhou, Hao Zhang, Jianwei Guo, Jialuo Han, Antao Lin, Yan Wang, Xuexiao Ma
BMC Musculoskeletal Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
Simultaneous Single-Position Oblique Lateral Interbody Fusion Combined With Unilateral Percutaneous Pedicle Screw Fixation for Single-Level Lumbar Tuberculosis: A 3-Year Retrospective Comparative Study
Jinyue He, Jiezhong Deng, Yusheng Yang, Tingting Zheng, Fei Luo, Jianzhong Xu, Zehua Zhang
Neurospine.2023; 20(4): 1306.     CrossRef