Posttraumatic Guillain-Barré Syndrome Immediately Following a Traffic Accident
Jungook Kim, Ho Yong Choi, Young Min Lee, Joon Soo Kim
Korean J Spine. 2017;14(3):121-123.   Published online 2017 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.14245/kjs.2017.14.3.121
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Post-Traumatic Guillain-Barre Syndrome
Sung Ho Jo, Jongmin Lee, Jungsoo Lee, Ji Hyun Kim, Jinseok Park, Seung Hyun Kim, Ki-wook Oh
Korean Journal of Neuromuscular Disorders.2020; 12(1): 13.     CrossRef
Trauma-Related Guillain–Barré Syndrome: Systematic Review of an Emerging Concept
Chuxin Huang, Yiliu Zhang, Shuwen Deng, Yijun Ren, Wei Lu
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef