The Concept for A Standalone Lordotic Endoscopic Wedge Lumbar Interbody Fusion: The LEW-LIF
Kai-Uwe Lewandrowski, Nicholas A. Ransom, Jorge Felipe Ramírez León, Anthony Yeung
Neurospine. 2019;16(1):82-95.   Published online 2019 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.1938046.023
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hidden Blood Loss and Its Possible Risk Factors in Full Endoscopic Lumbar Interbody Fusion
Zhilin Ge, Wenhua Zhao, Zhihua Wu, Jiahui He, Guangye Zhu, Zefeng Song, Jianchao Cui, Xiaobing Jiang, Weibo Yu
Journal of Personalized Medicine.2023; 13(4): 674.     CrossRef
Full-Endoscopic Trans-Kambin Triangle Lumbar Interbody Fusion: Surgical Technique and Nomenclature
Yoshihiro Ishihama, Masatoshi Morimoto, Fumitake Tezuka, Kazuta Yamashita, Hiroaki Manabe, Kosuke Sugiura, Makoto Takeuchi, Yoichiro Takata, Toshinori Sakai, Toru Maeda, Akihiro Nagamachi, Koichi Sairyo
Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery.2022; 83(04): 308.     CrossRef
Technical Notes of Full Endoscopic Lumbar Interbody Fusion with Anterior Expandable Cylindrical Fusion Cage: Clinical and Radiographic Outcomes at 1-Year Follow-Up
Jin-Chang Wang, Zhen-Zhou Li, Zheng Cao, Hong-Liang Zhao, Mo Zhang
World Neurosurgery.2022; 158: e618.     CrossRef
Endoscopic Techniques for Lumbar Interbody Fusion: Principles and Context
Bryan Zheng, Elias Shaaya, Josh Feler, Owen P. Leary, Matthew J. Hagan, Ankush Bajaj, Jared S. Fridley, Frank Hassel, Raymond Gardocki, Ricardo Casal Grau, Kai-Uwe Lewandrowski, Albert E. Telfeian, Fu-Ming Tsai
BioMed Research International.2022; 2022: 1.     CrossRef
SURGICAL TECHNIQUE AND CLINICAL BENEFITS IN FULL-ENDOSCOPIC TRANS-KAMBIN TRIANGLE LUMBAR INTERBODY FUSION (KLIF): A REVIEW
Koichi Sairyo, Masatoshi Morimoto, Kazuta Yamashita, Fumitake Tezuka, Kosuke Sugiura, Makoto Takeuchi, Shunsuke Tamaki, Takuma Abe, Kohei Ota, Shinya Nakagawa, Takashi Inokuchi, Junzo Fujitani
Journal of Musculoskeletal Research.2022;[Epub]     CrossRef
Full-Endoscopic Lumbar Interbody Fusion Versus Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion with a Tubular Retractor System: A Retrospective Controlled Study
Jin-Chang Wang, Zheng Cao, Zhen-Zhou Li, Hong-Liang Zhao, Shu-Xun Hou
World Neurosurgery.2022; 165: e457.     CrossRef
Clinical Results and Complications of Endoscopic Lumbar Interbody Fusion for Lumbar Degenerative Disease: A Meta-Analysis
Dong Hwa Heo, Dong Chan Lee, Hyeun Sung Kim, Choon Keun Park, Hungtae Chung
World Neurosurgery.2021; 145: 396.     CrossRef
Feasibility of Endoscopic Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (eTLIF) Through the Posterior Paraspinal Approach: Technical Note and Preliminary Result
Hyeun Sung Kim, Harshavardhan Dilip Raorane, Pang Hung Wu, Dong Hwa Heo, Yeon Jin Yi, Kyung-Hoon Yang, Il-Tae Jang
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(1): 35.     CrossRef
Full-endoscopic Trans-Kambin’s Triangle Lumbar Interbody Fusion: Technique and Review of Literature
Koichi Sairyo, Masatoshi Morimoto, Kazuta Yamashita, Fumitake Tezuka, Kosuke Sugiura, Makoto Takeuchi, Kiyoshi Yagi, Kazuya Kishima, Junzo Fujitani, Yoichiro Takata, Toshinori Sakai, Toru Maeda
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(Suppl 1): S123.     CrossRef
Direct foraminoplasty in endoscope-assisted transforaminal lumbar interbody fusion for the treatment of lumbar disc herniation
Yuan-Wei Zhang, Wen-Han Xia, Wen-Cheng Gao, Xin Xiao, Yan Xiao, Fei-Peng Gong
Journal of International Medical Research.2020; 48(1): 030006051987537.     CrossRef
Endoscopic Unilateral Laminotomy with Bilateral Discectomy Using Biportal Endoscopic Approach: Technical Report and Preliminary Clinical Results
Dong Hwa Heo, Nam Lee, Cheol Wung Park, Hyeun Sung Kim, Hoon Jae Chung
World Neurosurgery.2020; 137: 31.     CrossRef
Dysethesia due to irritation of the dorsal root ganglion following lumbar transforaminal endoscopy: Analysis of frequency and contributing factors
Kai-Uwe Lewandrowski, Álvaro Dowling, André Luiz Calderaro, Thiago Soares dos Santos, João Paulo Machado Bergamaschi, Jorge Felipe Ramírez León, Anthony Yeung
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 197: 106073.     CrossRef
Technique of Biportal Endoscopic Transforaminal Lumbar Interbody Fusion
Dong Hwa Heo, Young Ho Hong, Dong Chan Lee, Hun Jae Chung, Choon Keun Park
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S129.     CrossRef
A Narrative Review of Development of Full-Endoscopic Lumbar Spine Surgery
Pang Hung Wu, Hyeun Sung Kim, Il-Tae Jang
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S20.     CrossRef