PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Neurospine10.14245/ns.2244574.28720221941093-1107Global Trends and Hotspots in Endoscopic Discectomy: A Study Based on Bibliometric AnalysisBoyu Wu, Lei Yang, Chengwei Fu, Yue Zhuo, Xiang Feng, Hui Xionghttp://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2244574-287.pdf, http://e-neurospine.org/journal/view.php?doi=10.14245/ns.2244574.287, http://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2244574-287.pdf
10.21203/rs.3.rs-2816041/v12023Global Trends and Hotspots in Narrative Medicine Studies: A Bibliometric AnalysisRui Li, Le Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-2816041/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2816041/v1.html
10.21203/rs.3.rs-2791522/v12023Bibliometric and visual analysis of the global treatment of affective disorders in the 21st Century: Developments, hotspots, and trendsZhizi Wei, Chaofang Zhonghttps://www.researchsquare.com/article/rs-2791522/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2791522/v1.html
Chinese Nursing Research10.1016/j.cnre.2017.04.0012017A study on clinical nursing research trends and hotspots based on bibliometric analysisShi-Fan Han, Rui-Fang Zhu, Ting-Ting Qinhttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S209577181730035X?httpAccept=text/xml, http://api.elsevier.com/content/article/PII:S209577181730035X?httpAccept=text/plain
HortScience10.21273/hortsci16679-22202257111363-1376Research Hotspots and Development Trends of Konjac Based on Bibliometric AnalysisChuan Shen, Xia Lihttps://journals.ashs.org/view/journals/hortsci/57/11/article-p1363.xml, https://journals.ashs.org/downloadpdf/journals/hortsci/57/11/article-p1363.xml, https://journals.ashs.org/downloadpdf/journals/hortsci/57/11/article-p1363.xml
Community Acquired Infection10.54844/cai.2022.018420229Mapping trends and hotspots regarding clinical research on monkeypox: A bibliometric analysis of global researchZhengyu Zhang, Yuan Yuan, Juntao Tan, Yuxi Zhao, Xiantian Lin, Jianwen Ning, Songjia Tang, Xiaoxin Wuhttps://www.hksmp.com/journals/cai/article/download/184/212, https://www.hksmp.com/journals/cai/article/download/184/213, https://www.hksmp.com/journals/cai/article/download/184/212
International Journal of Environmental Research and Public Health10.3390/ijerph170308302020173830Global Research Trends and Hotspots on Submarine Groundwater Discharge (SGD): A Bibliometric AnalysisQian Ma, Yan Zhanghttps://www.mdpi.com/1660-4601/17/3/830/pdf
Drug Design, Development and Therapy10.2147/dddt.s3562842022Volume 161131-1142Global Trends and Hotspots in Esketamine Research: A Bibliometric Analysis of Past and Estimation of Future TrendsXiang Li, Ping Xiang, Jianfen Liang, Yifan Deng, Jingyi Duhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=80139, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=80139
Frontiers in Public Health10.3389/fpubh.2022.1022035202210Global trends and hotspots in research on osteoporosis rehabilitation: A bibliometric study and visualization analysisLiqiong Wang, Jiaojiao Jiang, Yi Li, Jinming Huang, Renjie Wang, Yuxiang Liang, Chengqi He, Shaxin Liuhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1022035/full
MedComm10.1002/mco2.47202013351-361Visualized analysis of trends and hotspots in global oral microbiome research: A bibliometric studyGa Liao, Jinyun Wu, Xian Peng, Yuqing Li, Li Tang, Xin Xu, Dongmei Deng, Xuedong Zhouhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/mco2.47, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1002/mco2.47, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/mco2.47