Neurospine Search

CLOSE


Accepted

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Accepted
Knockdown of best1 Gene in Zebrafish Caused Abnormal Neuronal and Skeletal Development -A Subtype of Craniovertebral Junction Malformation
Zhenlei Liu, Kang Li, Kai Wang, Lei Zhang, Shanhang Jia, He Wang, Fengzeng Jian, Hao Wu
Received November 21, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Comparison of transoral anterior Jefferson-fracture reduction plate and posterior screw-rod fixation in C1-ring osteosynthesis for unstable atlas fractures
Mandi Cai, Yifeng Wu, Rencai Ma, Junlin Chen, Zexing Chen, Chenfu Deng, Xinzhao Huang, Xiangyang Ma, Xiaobao Zou
Received November 18, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Finite Element Analysis of Stress Distribution and Range of Motion in Discogenic Back Pain
Pyung-Goo Cho, Seon-Jin Yoon, Dong Ah Shin, Min Cheol Chang
Received November 15, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Whole Spine Segmentation Using Object Detection and Semantic Segmentation
Raffaele Da Mutten, Olivier Zanier, Sven Theiler, Seung-Jun Ryu, Luca Regli, Carlo Serra, Victor E. Staartjes
Received November 1, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
TomoRay: Generating synthetic computed tomography of the spine from biplanar radiographs
Olivier Zanier, Sven Theiler, Raffaele Da Mutten, Seung-Jun Ryu, Luca Regli, Carlo Serra, Victor Egon Staartjes
Received November 1, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Role of Preoperative Albumin Quotient in Surgical Planning for Post-Traumatic Syringomyelia: A Comparative Cohort Study
Pingchuan Xia, Houyuan Lv, Chenghua Yuan, Wanru Duan, Jiachen Wang, Jian Guan, Yueqi Du, Can Zhang, Zhenlei Liu, Kai Wang, Zuowei Wang, Xingwen Wang, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
Received October 30, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Spinal Robotics in Adult Spinal Deformity Surgery: A Systematic Review
Kareem Khalifeh, Nolan J. Brown, Zach Pennington, Martin Pham
Received November 2, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
A retrospective study of the effect of spinopelvic parameters on fatty infiltration in paraspinal muscles in patients with lumbar spondylolisthesis
Jia-Chen Yang, Jia-Yu Chen, Yin Ding, Yong-Jie Yin, Zhi-Ping Huang, Xiu-Hua Wu, Zu-Cheng Huang, Yi-Kai Li, Qing-An Zhu
Received November 1, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Are there advantages in cervical intrafacetal fusion (cIFF) with minimal posterolateral fusion (PLF) compared to conventional PLF in posterior cervical fusion?
Sunwoo Jang, Sang Hyub Lee, Jeong Kyun Joo, Hong Kyung Shin, Jin Hoon Park, Sung Woo Roh, Sang Ryong Jeon
Received October 31, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Comparison of clinical and radiographic outcomes between transforaminal endoscopic lumbar discectomy and microdiscectomy: a follow-up exceeding five years
Xinyu Yang, Shijun Zhang, Junxiao Su, Sai Guo, Yakubu Ibrahim, Kai Zhang, Yonghao Tian, Lianlei Wang, Suomao Yuan, Xinyu Liu
Received October 5, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Clinical characteristics of, surgical outcomes of, and risk factors for emergency surgery in patients with spinal metastases: A prospective cohort study
Yutaro Kanda, Kenichiro Kakutani, Yoshitada Sakai, Takashi Yurube, Yoshiki Takeoka, Kunihiko Miyazaki, Hiroki Ohnishi, Tomoya Matsuo, Masao Ryu, Naotoshi Kumagai, Kohei Kuroshima, Yoshiaki Hiranaka, Ryosuke Kuroda
Received October 2, 2023  Accepted February 1, 2024  
PDFPDF    
Multi-level Pedicle Subtraction Osteotomy for Correction of Thoracolumbar Kyphosis in Ankylosing Spondylitis: Clinical effect and Biomechanical Evaluation
Xin Lv, Yelidana Nuertai, Qiwei Wang, Di Zhang, Xumin Hu, Jiabao Liu, Ziliang Zeng, Renyuan Huang, Zhihao Huang, Qiancheng Zhao, Wenpeng Li, Zhilei Zhang, Liangbin Gao
Received October 28, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
A Biomechanical Comparison of Two Different Topping-off Devices and Their Influence on the Sacroiliac Joint Following Lumbosacral Fusion Surgery
Wei Fan, Song Yang, Jie Chen, Li-Xin Guo, Ming Zhang
Received October 25, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Epidemiology, Characteristics and Prognostic Factors of Primary Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumours in the Spinal Canal: A Systematic Review
Zhibin Li, Yubo Wang, Liyan Zhao, Yunqian Li
Received October 15, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Severe Preoperative Disability Is Associated with Greater Mental Health Improvements Following Surgery for Degenerative Spondylolisthesis: A Cohort Matched Analysis
Ishan Khosla, Fatima N. Anwar, Andrea M. Roca, Srinath S. Medakkar, Alexandra C. Loya, Aayush Kaul, Jacob C. Wolf, Vincent P. Federico, Arash J. Sayari, Gregory D. Lopez, Kern Singh
Received October 13, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Comparing Outcomes of Banana-Shaped and Straight Cages in Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Lumbar Degenerative Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis
Guang-Xun Lin, Li-Ru He, Jin-Niang Nan, Wen-Bin Xu, Keyi Xiao, Zhiqiang Que, Shang-Wun Jhang, Chien-Min Chen, Ming-Tao Zhu, Gang Rui
Received October 17, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Biomechanical Evaluation Of Two Endoscopic Spine Surgery Methods For Treating Lumbar Disc Herniation: A Finite Element Studies
Yang Zou, Shuo Ji, Hui Wen Yang, Tao Ma, Yue Kun Fang, Zhi Cheng Wang, Miao Miao Liu, Ping Hui Zhou, Zheng Qi Bao, Chang Chun Zhang, Yu Chen Ye
Received October 14, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Does Sacral Slanting Affect Postoperative Shoulder Balance in Patients with Lenke Type 2A Adolescent Idiopathic Scoliosis?
Chang Ju Hwang, Hyung Rae Lee, Suk Kyu Lee, Sang Yun Seok, Jae Hwan Cho, Dong-Ho Lee, Choon Sung Lee
Received October 16, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Quantitative Analysis of the Effect of Stereotactic Radiosurgery for Postoperative Residual Cervical Dumbbell Tumors: A Multicenter Retrospective Cohort Study
Sang Hyub Lee, Sunwoo Jang, Hong Kyung Shin, Jeoung Hee Kim, Danbi Park, Chang-Min Ha, Sun-Ho Lee, Dong Ho Kang, Young Hyun Cho, Sang Ryong Jeon, Sung Woo Roh, Jin Hoon Park
Received October 14, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Use of ChatGPT for determining Clinical and Surgical Treatment of Lumbar Disc Herniation with Radiculopathy : A NASS Guideline Comparison
Mateo Restrepo Mejia, Juan Sebastian Arroyave, Michael Saturno, Laura Chelsea Mazudie Ndjonko, Bashar Zaidat, Rami Rajjoub, Wasil Ahmed, Ivan Zapolsky, Samuel K Cho
Received October 13, 2023  Accepted January 31, 2024  
PDFPDF    
Exploring lncRNA Expression Patterns in Patients with Hypertrophied Ligamentum Flavum
Junling Chen, Guibin Zhong, Manle Qiu, Wei Ke, Jingsong Xue, Jianwei Chen
Received September 26, 2023  Accepted January 29, 2024  
PDFPDF    
The efficacy of cervical pedicle screw is enhanced when used with 5.5 mm rods for metastatic cervical spinal tumor surgery
Danbi Park, Subum Lee, Jemin Park, Hyeon Gyu Yang, Chongman Kim, Sang Hyub Lee, Jin Hoon Park
Received July 27, 2023  Accepted January 29, 2024  
PDFPDF    
Prognostic Value in Preoperative Veterans RAND-12 Mental Component Score on Clinical Outcomes for Patients Undergoing Minimally Invasive Lateral Lumbar Interbody Fusion
Ishan Khosla, Fatima N. Anwar, Andrea M. Roca, Srinath S. Medakkar, Alexandra C. Loya, Keith R. MacGregor, Omolabake O. Oyetayo, Eileen Zheng, Aayush Kaul, Jacob C. Wolf, Vincent P. Federico, Gregory D. Lopez, Arash J. Sayari, Kern Singh
Received July 11, 2023  Accepted January 29, 2024  
PDFPDF    


Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next