Neurospine Search

CLOSE


Oncology

  • HOME
  • SUBSPECIALTY
  • Oncology
Oncology
The Efficacy of Cervical Pedicle Screw Is Enhanced When Used With 5.5-mm Rods for Metastatic Cervical Spinal Tumor Surgery
Danbi Park, Sang Hyub Lee, Subum Lee, Jemin Park, Hyeon Gyu Yang, Chongman Kim, Jin Hoon Park
Neurospine. 2024;21(1):352-360.   Published online January 29, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Clinical Characteristics, Surgical Outcomes, and Risk Factors for Emergency Surgery in Patients With Spinal Metastases: A Prospective Cohort Study
Yutaro Kanda, Kenichiro Kakutani, Yoshitada Sakai, Takashi Yurube, Yoshiki Takeoka, Kunihiko Miyazaki, Hiroki Ohnishi, Tomoya Matsuo, Masao Ryu, Naotoshi Kumagai, Kohei Kuroshima, Yoshiaki Hiranaka, Ryosuke Kuroda
Neurospine. 2024;21(1):314-327.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Quantitative Analysis of the Effect of Stereotactic Radiosurgery for Postoperative Residual Cervical Dumbbell Tumors: A Multicenter Retrospective Cohort Study
Sang Hyub Lee, Sun Woo Jang, Hong Kyung Shin, Jeoung Hee Kim, Danbi Park, Chang-Min Ha, Sun-Ho Lee, Dong Ho Kang, Young Hyun Cho, Sang Ryong Jeon, Sung Woo Roh, Jin Hoon Park
Neurospine. 2024;21(1):293-302.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Epidemiology, Characteristics, and Prognostic Factors of Primary Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors in the Spinal Canal: A Systematic Review
Zhibin Li, Yubo Wang, Liyan Zhao, Yunqian Li
Neurospine. 2024;21(1):182-203.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Does H3K27M Mutation Impact Survival Outcome of High-Grade Spinal Cord Astrocytoma?
Fan Zhang, Lei Cheng, Ze Ding, Shengxi Wang, Xingang Zhao, Zijun Zhao, Cong Liang, Kun Wu, Dongao Zhang, Yinqian Wang, Tao Fan
Neurospine. 2023;20(4):1480-1489.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Delay of Surgery for Spinal Metastasis due to the COVID-19 Outbreak Affected Patient Outcomes
Chia-Jung Hsieh, Chun-Yu Wu, Yen-Heng Lin, Yu-Cheng Huang, Wen-Chi Yang, Tom Wei-Wu Chen, Wei-Li Ma, Wei-Hsin Lin, Feng-Ming Hsu, Furen Xiao, Shih-Hung Yang, Dar-Ming Lai, Chang-Mu Chen, Shin-Yi Chao, Fon-Yih Tsuang
Neurospine. 2023;20(4):1431-1442.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Clinical Characteristics and Long-term Outcomes of Spinal Pilocytic Astrocytomas: A Multicenter Retrospective Study by the Neurospinal Society of Japan
Jun Muto, Hidetoshi Murata, Seiji Shigekawa, Takafumi Mitsuhara, Daisuke Umebayashi, Ryo Kanematsu, Masahiro Joko, Tatsushi Inoue, Tomoo Inoue, Toshiki Endo, Yuichi Hirose, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(3):774-782.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
The Impact of Adjuvant Radiotherapy on Clinical Performance Status in Patients With Grade II Spinal Cord Astrocytoma – A Nationwide Analysis by the Neurospinal Society of Japan
Ryo Kanematsu, Masaki Mizuno, Tomoo Inoue, Toshiyuki Takahashi, Toshiki Endo, Seiji Shigekawa, Jun Muto, Daisuke Umebayashi, Takafumi Mitsuhara, Kazutoshi Hida, Junya Hanakita, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(3):766-773.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparison of the Recurrence and Surgical Outcome of Spinal Hemangioblastoma in Sporadic and Von Hippel-Lindau Diseases: A Subanalysis of a Nationwide Study by the Neurospinal Society of Japan
Yasuhiro Takeshima, Hirokazu Takami, Toshiki Endo, Masaki Mizuno, Kazutoshi Hida, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(3):756-765.   Published online June 20, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Intramedullary Schwannoma of the Spinal Cord: A Nationwide Analysis by the Neurospinal Society of Japan
Takeshi Hara, Masaki Mizuno, Kazutoshi Hida, Toru Sasamori, Yasuyuki Miyoshi, Hisaaki Uchikado, Hiroki Ohashi, Taku Sugawara, Yasuhiro Takeshima, Yukoh Ohara, Akihide Kondo, Toshiki Endo, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(3):747-755.   Published online June 20, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
To Seek Appropriate Management for Intramedullary Spinal Cord Tumor: Commentary on Special Issue “Spinal Intramedullary Tumor”
Toshiyuki Takahashi, Tomoo Inoue
Neurospine. 2023;20(3):733-734.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Detection of Glioma-Related Hotspot Mutations Through Sequencing of Cerebrospinal Fluid (CSF)-Derived Circulating Tumor DNA: A Pilot Study on CSF-Based Liquid Biopsy for Primary Spinal Cord Astrocytoma
Lei Cheng, Wanru Duan, Jian Guan, Kai Wang, Zhenlei Liu, Xingwen Wang, Zuowei Wang, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
Neurospine. 2023;20(2):701-708.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Outcomes of Intramedullary Spinal Cord Tumor Surgery in Older Versus Younger Adults: A Multicenter Subanalysis Study by the Neurospinal Society of Japan
Hiroto Kageyama, Kotaro Tatebayashi, Shinichi Yoshimura, Toshiki Endo, Kazutoshi Hida, Masaki Mizuno, for the Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors in the Neurospinal Society of Japan
Neurospine. 2023;20(2):678-691.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material

Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next