Neurospine Search

CLOSE


Degenerative

  • HOME
  • SUBSPECIALTY
  • Degenerative
Degenerative
Prediction of Screw Loosening After Dynamic Pedicle Screw Fixation With Lumbar Polyetheretherketone Rods Using Magnetic Resonance Imaging-Based Vertebral Bone Quality Score
Guozheng Jiang, Luchun Xu, Yukun Ma, Jianbin Guan, Yongdong Yang, Wenqing Zhong, Wenhao Li, Shibo Zhou, JiaWei Song, Ningning Feng, Ziye Qiu, Zeyu Li, YiShu Zhou, Letian Meng, Yi Qu, Xing Yu
Neurospine. 2024;21(2):712-720.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Predictors of Persistent Postoperative Numbness Following Lumbar Fusion in Patients Older Than 75 Years: A Minimum 2-Year Follow-up
Takeru Tsujimoto, Masahiro Kanayama, Shotaro Fukada, Fumihiro Oha, Yukitoshi Shimamura, Yuichi Hasegawa, Tomoyuki Hashimoto, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yoshiki Takeoka, Kunihiko Miyazaki, Norimasa Iwasaki
Neurospine. 2024;21(2):596-605.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Finite Element Analysis of Stress Distribution and Range of Motion in Discogenic Back Pain
Pyung-Goo Cho, Seon-Jin Yoon, Dong Ah Shin, Min Cheol Chang
Neurospine. 2024;21(2):536-543.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Radiographic and Clinical Outcomes of Transverse Process Hook Placement at the Proximal Thoracic Upper Instrumented Vertebra in Adult Spinal Deformity Surgery
Sang Hun Lee, Micheal Raad, Andrew H. Kim, David B. Cohen, Khaled M. Kebaish
Neurospine. 2024;21(2):502-509.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Pharmacological Treatment of Degenerative Cervical Myelopathy: A Critical Review of Current Evidence
Jordan J Levett, Miltiadis Georgiopoulos, Simon Martel, Wissam Al Mugheiry, Nikolaos A. Stavropoulos, Miguel Vega-Arroyo, Carlo Santaguida, Michael H. Weber, Jeff D. Golan, Peter Jarzem, Jean A. Ouellet, Georgios Klironomos, Andreas K. Demetriades
Neurospine. 2024;21(2):375-400.   Published online June 30, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Exploring lncRNA Expression Patterns in Patients With Hypertrophied Ligamentum Flavum
Junling Chen, Guibin Zhong, Manle Qiu, Wei Ke, Jingsong Xue, Jianwei Chen
Neurospine. 2024;21(1):330-341.   Published online January 29, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes Between Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy and Microdiscectomy: A Follow-up Exceeding 5 Years
Xinyu Yang, Shijun Zhang, Junxiao Su, Sai Guo, Yakubu Ibrahim, Kai Zhang, Yonghao Tian, Lianlei Wang, Suomao Yuan, Xinyu Liu
Neurospine. 2024;21(1):303-313.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Biomechanical Evaluation of 2 Endoscopic Spine Surgery Methods for Treating Lumbar Disc Herniation: A Finite Element Study
Yang Zou, Shuo Ji, Hui Wen Yang, Tao Ma, Yue Kun Fang, Zhi Cheng Wang, Miao Miao Liu, Ping Hui Zhou, Zheng Qi Bao, Chang Chun Zhang, Yu Chen Ye
Neurospine. 2024;21(1):273-285.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparing Outcomes of Banana-Shaped and Straight Cages in Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Lumbar Degenerative Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis
Guang-Xun Lin, Li-Ru He, Jin-Niang Nan, Wen-Bin Xu, Keyi Xiao, Zhiqiang Que, Shang-Wun Jhang, Chien-Min Chen, Ming-Tao Zhu, Gang Rui
Neurospine. 2024;21(1):261-272.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Severe Preoperative Disability Is Associated With Greater Mental Health Improvements Following Surgery for Degenerative Spondylolisthesis: A Cohort Matched Analysis
Ishan Khosla, Fatima N. Anwar, Andrea M. Roca, Srinath S. Medakkar, Alexandra C. Loya, Aayush Kaul, Jacob C. Wolf, Vincent P. Federico, Arash J. Sayari, Gregory D. Lopez, Kern Singh
Neurospine. 2024;21(1):253-260.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
A Retrospective Study of the Effect of Spinopelvic Parameters on Fatty Infiltration in Paraspinal Muscles in Patients With Lumbar Spondylolisthesis
Jia-Chen Yang, Jia-Yu Chen, Yin Ding, Yong-Jie Yin, Zhi-Ping Huang, Xiu-Hua Wu, Zu-Cheng Huang, Yi-Kai Li, Qing-An Zhu
Neurospine. 2024;21(1):223-230.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Surgeon Preference Regarding Wound Dressing Management in Lumbar Fusion Surgery: An AO Spine Global Cross-Sectional Study
Luca Ambrosio, Gianluca Vadalà, Javad Tavakoli, Laura Scaramuzzo, Giovanni Barbanti Brodano, Stephen J. Lewis, So Kato, Samuel K. Cho, S. Tim Yoon, Ho-Joong Kim, Matthew F. Gary, Vincenzo Denaro, AO Spine Knowledge Forum Degenerative
Neurospine. 2024;21(1):204-211.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Use of ChatGPT for Determining Clinical and Surgical Treatment of Lumbar Disc Herniation With Radiculopathy: A North American Spine Society Guideline Comparison
Mateo Restrepo Mejia, Juan Sebastian Arroyave, Michael Saturno, Laura Chelsea Mazudie Ndjonko, Bashar Zaidat, Rami Rajjoub, Wasil Ahmed, Ivan Zapolsky, Samuel K. Cho
Neurospine. 2024;21(1):149-158.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material

Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Zoom in Close layer